Ta zawartosc wymaga Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szkolenie - 25.03.2017

Warszawa

Tajemnice budowy oczek wodnych, dobór systemów filtracyjnych OASE, stosowanie preparatów chemicznych Soll, gwarancja czystej wody.

Certyfikat 2017

Szkolenie Soll i Oase

Natlenianie oczka wodnego przez zimę

Przy minusowej temperaturze tworzy się warstwa lodu która odcina dopływ świerzego tlenu. Nowoczesne tabletki natleniające rozwiązują ten problem.

Söll Sauerstoff Depot

Cennik preparatów Soll

Zapraszamy do pobrania katalogu produktów Soll

 

Katalog OASE
Katalog Soll
(10 MB)
Jaki element wodny posiadasz w swoim ogrodzie?

Walka z glonami - zieleńce (zielona woda)

Glony rozwijające się w oczku wodnym obniżają jego wartość estetyczną. Ich niekontrolowany rozwój może doprowadzić do zakwitu wody. Masowe i coraz dłuższe czasowo występowanie zakwitów wody jest przejawem zaburzenia równowagi ekologicznej. Zakwity stają się coraz powszechniejsze ze względu na wzrastającą żyzność wód, spowodowaną zwiększającym się dopływem substancji mineralnych i organicznych w efekcie działalności człowieka (ścieki komunalne, nawozy sztuczne, gnojowica, obornik spłukiwane z pól, itp.).

Skutkiem nagromadzenia się dużej masy fitoplanktonu w górnych partiach zbiornika, jest ograniczenie dopływu światła słonecznego do głębszych warstw, w konsekwencji zahamowanie procesu fotosyntezy. Produkty metabolizmu, a po zakończeniu zakwitu, także rozkładu fitoplanktonu, mogą mieć charakter toksyczny i prowadzić do obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Z reguły towarzyszy temu pogorszenie jakości wody, jej walorów smakowych i zapachowych. Badania naukowe dowodzą, że trucizny metaboliczne sinic mogą doprowadzić również u człowieka do alergii, astmy, egzemy, aż do ciężkich uszkodzeń nerwów

Glony są niezbędne dla funkcjonowania stawu ogrodowego. Produkują one tlen i są w łańcuchu pokarmowym najniższym ogniwem. Wodzie przeszkadza jedynie zbyt duża ilość glonów, ponieważ niepohamowany ich wzrost zmniejsza twardość węglanową i powoduje wahania wartości pH. Produkty antyglonowe dostępne na rynku działają na różne gatunki glonów. Należy pamiętać, że działanie większości środków zwalczających glony jest ograniczone przy wysokich wartościach pH wody. Już przy wartości 8,5 stopnia trzeba się liczyć z brakiem efektu.

 

Jak walczyć z glonami:

Glony tak jak wszystkie rośliny do rozwoju potrzebują:

* światła czyli słońca
* substancji odżywczych (głównie fosforanów)

Ograniczając te czynniki ograniczamy ilość glonów w naszym stawie.

Dostęp światła można ograniczyć poprzez:

* usytuowanie oczka w cieniu lub posadzenie roślin pływających i o liściach pływających
* lub też przy wykorzystaniu środków zawierających np. SpektroSorp (opatentowany przez firmę Söll), który odfiltrowuje ważne dla glonów odcinki długości fali światło – np. produkty AlgoSol i Algosol forte.

Substancje pokarmowe dla glonów to przede wszystkim związki azotu, fosforu i potasu. Powstają one głównie w skutek rozkładu materii organicznej, lub tez dostarczane sa z wodą wodociągową. Ważne jest by regularnie oczyszczać zbiornik oraz stosować preparaty absorbujące potencjalne składniki odżywcze glonów.


Poniżej znajdziecie Państwo jak krok po kroku rozwiązać problem z glonami.


WARIANT I – w oczku znajdują się różne rodzaje glonów (w tym zielona woda)


Krok 1 – badanie pH i KH

Zachwiana równowaga stawu wpływa na rozwój glonów. W przypadku wystarczającej twardości węglanowej (KH > 5) i wartości pH 8,3 woda jest stabilna, a występujące składniki (np. azotyn, azotan, amon, …) nie są szkodliwe. Ponadto działanie środków przeciwglonowych jest ograniczona w wodzie o odczynie zasadowym( pH powyżej 8,5 st.)

Pierwszym krokiem jest zatem sprawdzenie wartości pH oraz KH (twardości węglanowej). Najlepiej przeprowadzić dwa badania: pierwsze rano około godziny 7.00 oraz wieczorem około 19.00. Badanie można przeprowadzić używając szybkich testów Soll, korzystając z walizki AquaCheck firmy Soll lub przynosząc próbkę do zbadania do dystrybutora.

Wynik badania:

1. jeśli wartość pH mieści się w zakresie między 7,4 a 8,4 stopnia i poziom KH powyżej 5 stopni to oznacza, że parametry wody są właściwe – można przejść do kroku 3.
2. jeśli pH jest wysokie tzn. powyżej 8,4 stopnia lub niskie tzn poniżej 7,4 stopnia lub odnotujemy duże wahania między badaniem porannym i wieczornym (rano wartość pH jest niższa) lub twardość węglanowa (KH) jest niska tj. poniżej 5 stopni dH należy przejść do kroku 2.

Krok 2 – obniżanie pH i jego stabilizacja

W celu obniżenia pH można zastosować TeichFit lub pH Minus.


Wybór między nimi zależy od ilości glonów występujących w zbiorniku:

 

Duża ilość glonów w zbiorniku

Jeśli glonów jest w zbiorniku dużo glonów nie powinno stosować się środka TeichFit, gdyż może to spowodować gwałtowny ich wzrost. W takiej sytuacji doradzamy zastosowanie środka pH Minus firmy Soll, który w ciągu 24 godzin obniży poziom pH do 8 stopni. Preparat ten jednak nie podwyższa twardości węglanowej, zatem nie jest w stanie ustabilizować wartości pH. Z tego powodu po zredukowaniu ilości glonów należy zastosować produkt stabilizujący TeichFit.

Mała ilość glonów w zbiorniku


Kiedy w zbiorniku znajduje się mała ilość glonów od razu można zastosować TeichFit, który obniży i ustabilizuje wartość pH.

 

 

Krok 3 – zabezpieczenie się przed powstawaniem glonów i ich redukcja

Krok 3 – zabezpieczenie się przed powstawaniem glonów i ich redukcja Zwalczanie glonów może być bardzo uciążliwe, dlatego dużo łatwiej jest je zlikwidować we wczesnej fazie ich rozwoju i zabezpieczyć zbiornik przed ich ponownym wzrostem. W tym celu należy zastosować środki przeciwglonowe oraz absorbenty fosforanów. Niestety większość środków przeciwglonowych dostępnych na rynku działa tylko na wybrane gatunki glonów, często są one niebezpieczne dla roślin i ryb. Charakteryzują się one również wyłącznie działaniem redukcyjnym i nie zabezpieczają zbiornika przed glonami w przyszłości. Większość takich środków nie działa w wodzie o odczynie zasadowym (ph>8,5 stopnia). Środki przeciwglonowe firmy Soll jako jedyne na rynku oprócz tego, że efektywnie zwalczają wszystkie rodzaje glonów, to dodatkowo zabezpieczają zbiornik przed ich ponownym wzrostem.

Wybór środka zależy od ilości glonów w zbiorniku:

* jeśli glonów jest mało najlepiej zastosować AlgoSol®
* jeśli w zbiorniku znajduje się dużo glonów proponujemy zastosować AlgoSol® forte.

AlgoSol® jest produktem zwalczającym wszystkie rodzaje glonów (zielenice, glony nitkowate, wiciowce) i przy regularnym stosowaniu skutecznie zabezpieczającym zbiornik przed ich ponownym wzrostem. Zawarte w AlgoSol® substancje aktywne zapobiegają z jednej strony temu, by występujące glony otrzymywały konieczne do fotosyntezy części światła słonecznego (SpectroSorp), a z drugiej strony temu, by mogły przeprowadzić konieczny biologiczny proces regulacji, służący przeprowadzeniu procesu przemiany materii. Skutkiem tego jest ich zagłodzenie. Produkt można zastosować co najmniej 24 godziny przed lub po użyciu TeichFit.AlgoSol® forte działa na tej samej zasadzie co AlgoSol®, jednak zawiera znacznie większą ilość środka aktywnego. Z tego powodu należy go stosować wyłącznie w przypadku silnego skażenia glonami. W celach prewencyjnych należy stosować AlgoSol®Oprócz środków zwalczających glony należy zastosować środki redukujące składniki odżywcze glonów - głównie fosforany i azotyny. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczonego zeolitu np. ZeoSpeed oraz środka wiążącego fosforany PhosLock AlgenStopp®.

ZeoSpeed® jest warstwowym, odnawialnym i wysokowydajnym zeolitem. Wiąże substancje szkodliwe takie jak amoniak i fosforany. Można go stosować w filtrze lub bezpośrednio w wodzie stawowej. Potencjał każdego zeolitu jest ograniczony i zazwyczaj wyczerpuje się po około 6-8 tygodniach. Po tym czasie należy go wymienić albo zregenerować środkiem ZeoPower.

PhosLock AlgenStopp® jest najsilniejszym na świecie środkiem wiążącym fosforany. W sposób nieprzerwany zmniejsza zawartość fosforanów (główny składnik odżywczy glonów) do wartości poniżej 0,035 mg/l, przez co redukuje wzrost glonów. Należy go stosować regularnie co 6 tygodni.

Uwaga: Tylko z 0,1 g fosforanu może powstać aż do 1 kg glonów!!!

Jak walczyć z glonami:

Glony tak jak wszystkie rośliny do rozwoju potrzebują:

  • światła czyli słońca
  • substancji odżywczych (głównie fosforanów)

Ograniczając te czynniki ograniczamy ilość glonów w naszym stawie.

Dostęp światła można ograniczyć poprzez:

  • usytuowanie oczka w cieniu lub posadzenie roślin pływających i o liściach pływających
  • lub też przy wykorzystaniu środków zawierających np. SpektroSorp (opatentowany przez firmę Söll), który odfiltrowuje ważne dla glonów odcinki długości fali światło – np. produkty AlgoSol i Algosol forte.

Substancje pokarmowe dla glonów to przede wszystkim związki azotu, fosforu i potasu. Powstają one głównie w skutek rozkładu materii organicznej, lub tez dostarczane sa z wodą wodociągową. Ważne jest by regularnie oczyszczać zbiornik oraz stosować preparaty absorbujące potencjalne składniki odżywcze glonów.

Poniżej znajdziecie Państwo jak krok po kroku rozwiązać problem z glonami.

WARIANT I – w oczku znajdują się różne rodzaje glonów (w tym zielona woda)

Krok 1 – badanie pH i KH

Zachwiana równowaga stawu wpływa na rozwój glonów. W przypadku wystarczającej twardości węglanowej (KH > 5) i wartości pH 8,3 woda jest stabilna, a występujące składniki (np. azotyn, azotan, amon, …) nie są szkodliwe. Ponadto działanie środków przeciwglonowych jest ograniczona w wodzie o odczynie zasadowym( pH powyżej 8,5 st.)

Pierwszym krokiem jest zatem sprawdzenie wartości pH oraz KH (twardości węglanowej). Najlepiej przeprowadzić dwa badania: pierwsze rano około godziny 7.00 oraz wieczorem około 19.00. Badanie można przeprowadzić używając szybkich testów Soll, korzystając z walizki AquaCheck firmy Soll lub przynosząc próbkę do zbadania do dystrybutora.

Wynik badania:

  1. jeśli wartość pH mieści się w zakresie między 7,4 a 8,4 stopnia i poziom KH powyżej 5 stopni to oznacza, że parametry wody są właściwe – można przejść do kroku 3.
  2. jeśli pH jest wysokie tzn. powyżej 8,4 stopnia lub niskie tzn poniżej 7,4 stopnia lub odnotujemy duże wahania między badaniem porannym i wieczornym (rano wartość pH jest niższa) lub twardość węglanowa (KH) jest niska tj. poniżej 5 stopni dH należy przejść do kroku 2.
Krok 2 – obniżanie pH i jego stabilizacja

W celu obniżenia pH można zastosować TeichFit lub pH Minus.
Wybór między nimi zależy od ilości glonów występujących w zbiorniku.

Copyright © 2010 oczkawodne.net
Kraków, Warszawa, Łódz, Szczecin, Iława, Białystok, Koszalin, Kraków, Katowice, Wrocław, Lublin, Otwock, Gdańsk.